Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen, informatiebijeenkomsten en offertes tussen cursist/aanvrager en trainer Lief en Stoer.

Cursist/aanvrager gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als cursist/aanvrager en de trainer dit voor de inschrijving schriftelijk overeen zijn gekomen.

 • De betaling van de cursus dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het betaalbewijs is het bewijs van inschrijving.
 • De deelnemer kan per e-mail geheel kosteloos annuleren tot drie werkdagen na aanmelding.
 • Wanneer de deelnemer uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus annuleert, vindt volledige restitutie van het cursusgeld plaats.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht.
 • Wordt de deelnemer binnen één week voor de aanvang van de cursus afgemeld, of vindt er geen annulering plaats, dan is te allen tijde volledige betaling van de cursuskosten verschuldigd. Wel kan een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De gegevens van de vervanger dienen voor aanvang van de cursus bij ons bekend te zijn.
 • Deelnemers kunnen voorafgaand aan de cursus aangeven of zij een les zullen missen. Zij krijgen hiervoor een aangepaste factuur voor de wel te volgen lessen.
 • Tussentijds een les missen, die niet voorafgaand aan de lessen zijn doorgegeven, geeft geen recht op restitutie. Deelnemers kunnen deelnemen aan een andere, vergelijkbare les, Mits deze op de agenda staat van Lief & Stoer en deze gegeven wordt binnen een redelijke termijn. 
 • Als er voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te zijn, is Lief & Stoer gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien, of deze naar een andere datum te verplaatsen. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 3 werkdagen voor de eerste lesdag van de cursus plaats. Mocht de cursist al betaald hebben, dan wordt dit bedrag per direct teruggeboekt door Lief & Stoer.
 • Als Lief & Stoer kenbaar maakt de cursus te annuleren of deze op een andere datum te geven, dan heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Lief & Stoer, door middel van een mail de overeenkomst te ontbinden. Mocht de cursist al betaald hebben, dan wordt dit bedrag per direct teruggeboekt door Lief & Stoer.
 • Massage of consult
  Als je een massage of consult binnen 24 uur annuleert of niet op onze afspraak verschijnt, dan betaal je 50% van het bedrag. De tijd is namelijk speciaal voor jou gereserveerd. Een uitzondering hierop zijn annuleringen van zwangerschapsmassages i.v.m. spontane bevalling.

Privacy verklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.  Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen wij?

Waneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief /je hebt aangemeld voor een massage / cursus of workshop via de mail of via ons contactformulier of tijdens een intake zal jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn.

 • voor en achternaam
 • email adres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • naam en geboortedatum van je baby
 • gegevens over borstvoeding, bevalling en klachten rondom zwangerschap en bevalling
 • foto(‘s)

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. Dit doen wij alleen met toestemming die jij ons verstrekt hebt door je aan te melden voor de nieuwsbrief via de site of persoonlijk tijdens het intakegesprek babymassage / massage.

Indien jij je niet hebt opgegeven voor de nieuwsbrief en/of geen relatie meer hebt met Lief en Stoer worden alle gegevens uit onze beveiligde server en/of email verwijderd en niet worden bewaard

De gegevens die jij hebt verstrekt tijdens de intake van Lief en Stoer (babymassage) worden alleen gebruikt gedurende de periode dat jouw lessen lopen. Na het beëindigen van de lessen worden je gegevens verwijderd.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 • zwangerschapsmassage/ mama massage: 6 maanden
 • workshop / cursus: direct na beëindiging les
 • advies en begeleiding: 3 maanden na beëindiging begeleiding.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen je persoonsgegevens uiterlijk tot het eind van de maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

verwijderen gegevens / foto’s:
Foto’s worden alleen gemaakt en geplaatst op Facebook en /of website met toestemming aan de ouder. Mocht je graag de foto(‘s) verwijderd willen hebben mail ons dan. Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige AVG reglementen. Eventuele veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met mij opnemen

Auteursrechten

Het cursusmateriaal is ontwikkeld door lief & Stoer en mag niet gedeeld of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colinda Fierlier.

Alle door verzorger in de training aan de cursist verstrekte informatie
(powerpoints, cursusmap en cursusmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist.

Het is de cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Colinda Fierlier de lesstof en verstrekte documentatie te gebruiken voor een eigen ontwikkelde cursus of training.